MAK АД - производство на:
- всички видове тъкан текстил;
- памучни, полиестерни, полиамидни тъкани;
- светлоотразителни, антибактериални, антистатични, негорими платове;
Производство на:
- медицински, хотелиерски, работни облекла;
- военни, полицейски, пожарникарски униформи